ZACHRANME-LIPANA.cz | spolek pro záchranu lipana a pstruha potočního
Zachraňme lipana

Informace z AOPK ČR

Informace
Zachraňme lipana
Hlavní stránka | Cíle spolku | Stanovy spolku | Kontakty
Dnes je neděle 25. února 2024, je právě 07:19 hodin a svátek slaví Liliana

Informace z AOPK ČR

Diskuse Diskuse Související odkazy Odkazy Obrázky Obrázky Související články Související články


Informace z AOPK ČR 09.04.2016 - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR provádí výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny a to na území chráněných krajinných oblastí (CHKO) mimo CHKO Šumava, národních přírodních rezervací a jejich ochranných pásem a národních přírodních památek a jejich ochranných pásem mimo území národních parků a jejich ochranných pásem, pozemků určených k obraně státu a vojenských újezdů v rozsahu určeném zákonem.
Výčet dalších témat, které jsou předmětem činnosti AOPK ČR je uveden na http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/.

AOPK ČR, mimo jiné, vydává Standardy péče o přírodu a krajinu, které jsou doporučením, stanovujícím parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, výrobků a definice pojmů. Standardy budou postupně pokrývat jednotlivé oblasti péče o přírodu a krajinu, vycházejí z příkladů dobré praxe v daném oboru a jsou podkladem, který má sloužit ke zkvalitnění prováděných prací, zajistit porovnatelnost výstupů i sjednocení termínů v komunikaci mezi projektanty, dodavateli, odběrateli, úřady, odbornými institucemi i orgány státní správy.

Kompletní informace jsou uvedeny na stránkách www.standardy.nature.cz

V současnosti je navrženo šest tématických řad standardů (A až F ).

Řada A (arboristické standardy)
zabývá se rozpracováním dílčích okruhů v péči o dřeviny rostoucí mimo les

Řada B (voda v krajině)
zabývá se rozpracováním dílčích okruhů v péči o mokřady a jejich vytváření

Řada C (ÚSES a krajinotvorné prvky)
zabývá se rozpracováním dílčích okruhů v zakládání a péči o skladebné části ÚSES a krajinotvorné prvky na nelesních plochách

Řada D (péče o vybrané terestrické biotopy)
zabývá se rozpracováním dílčích okruhů v péči o ohrožené biotopy

Řada E (speciální opatření druhové ochrany)
zabývá se rozpracováním dílčích okruhů v oblasti druhové ochrany přírody

Řada F (návštěvnická infrastruktura)
zabývá se rozpracováním dílčích okruhů v zřizování a provozu návštěvnické infrastruktury v chráněných územích interpretující přírodní dědictví a usměrňující návštěvnost

Se zaměřením Spolku mají pak nejvíce společného řady B a E.

Řada B (voda v krajině) – témata:
00 Obecné
00 001 Názvosloví
01 Kontroly, hodnocení, plánování
02 Technologické postupy
02 001 Vytváření a obnova tůní
02 002 Obnova vodního režimu rašelinišť a pramenišť
02 003 Revitalizace drobných vodních toků a jejich niv
02 004 Péče o vodní toky vč. břehových porostů
02 005 Extenzivní hospodaření na rybnících
02 006 Stavba a provoz rybochodů
03 Bezpečnost při práci a ochrana zdraví

Řada E (speciální opatření druhové ochrany) - témata
00 Obecné
00 001 Názvosloví
01 Kontroly, hodnocení, plánování
02 Technologické postupy
02 001 Zřizování a provoz mobilních zábran pro obojživelníky podél komunikací
02 002 Opatření k zajištění prostupnosti komunikací pro obojživelníky
02 003 Opatření k zajištění prostupnosti komunikací pro vydry a další drobné savce
02 004 Opatření k zabezpečení venkovního el. vedení proti zraňování ptáků a dalších živočichů
02 005 Péče o stromy jako biotop vzácných druhů organismů
 

Informace z AOPK ČR Informace


Související odkazy Související odkazy - u tohoto článku nejsou žádné související odkazy
 

Obrázky Informace z AOPK ČR Související obrázky - u tohoto článku nejsou žádné další související obrázky
 

Související články Související články - u tohoto článku není žádné další související články
 


Diskuse Diskuse - otázky a odpovědi - Informace z AOPK ČR - není vložen žádný příspěvek

Vložit nový příspěvek Informace z AOPK ČR
Položky označené * jsou povinné a je nutno je vyplnit.
Předmět zprávy *:
Jméno a příjmení *: Email:
Zpráva *:
Vepiště kód *: malými písmeny "lipan" - ochrana proti spamu
Chcete-li obdržet odpověď na Váš dotaz, nezapomeňte vyplnit
kolonku "Email". Vaše emailová adresa nebude nikde zveřejněna.

 

Nápověda Pozn: Uvedené texty se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.


Témata
Články

Projekty

Návody

Ke stažení

Informace

Ostatní

Ryby
Lipan podhorní
Pstruh potoční
Karas obecný


Fotogalerie
Fotogalerie
>> Fotogalerie zde <<

Počasí

Podpořte nás!
Podpořte nás i malou částkou na účet Fio Banka 2200750710/2010.

Dejte o nás vědět svým přátelům, partnerům i dalším organizacím. Podpořit nás můžete také umístěním textového odkazu na naše stránky či loga na Vaše webové stránky!

Logo je možné stáhnout a umístit kdekoliv na Vašich stránkách manuálně (s hypertextovým odkazem - proklikem na stránky www.zachranme-lipana.cz) nebo vložit modrý HTML skript do zdrojového kódu Vašeho webu.

Děkujeme Vám!
Logo spolku Zachraňme lipana a pstruha potočního z.s.
<a href="http://www.zachranme-lipana.cz" target="_blank"><img src="http://www.zachranme-lipana.cz/images/logo.jpg" alt="Logo spolku" title="Logo spolku" width="136" height="150"></a>

Novinky
Schůze spolku
Schůze spolku Zachraňme lipana a pstruha potočního z.s. se bude konat dne 26.3 2022 od 14 hodin v penzionu Zvonička, Jiří Hladík, Horní Marš Schůze spolku

Podpořte nás
Na příští rok připravuje spolek několik žádostí o dotace na podporu některých druhů ryb, konkrétně se jedná o KO, LI a PO. Do konce let Podpořte nás


Kontakt
Zachraňme lipana a pstruha potočního z.s.

www.zachranme-lipana.cz

Bernartice čp 244, 542 04 Bernartice u Trutnova
Telefon: 721 811 297
email: info@zachranme-lipana.cz

Účet: Fio banka 2200750710/2010


ZACHRAŇME-LIPANA.cz - spolek pro záchranu lipana a pstruha potočního